Kreativ med elektriske kredsløb

Jeg har kaldt en af mine workshops “LYSBILLEDER”. Er du på alder med mig eller en smule yngre, men stadig fra tiden før smartboards og moderne teknologier i skolen, så betyder “lysbilleder” ikke det du måske tror.

Lysbilleder er en workshop, hvor børn, unge – og i skolesammenhæng også deres lærere og pædagoger – på næsten lige fod lærer noget nyt; nemlig at lege med et elektrisk kredsløb i en kreativ ramme – gerne i praktiske fag som billedkunst og håndværk og design – og gerne i et samarbejde med skolens øvrige fag.

Workshoppen “lysbilleder” er inspireret af Jie Qi’s arbejde med chibitronics, som også forhandles i Danmark. Ideen er at lave kreative billeder, hvor lys indgår som en del af billedet evt. ved interaktion med kredsløbet gennem en afbryder. I workshoppen bruger vi almindelige LED med 2 ben i stedet for stickers.

Mens du skaber kredsløbet på karton lærer du – eller genopfrisker du viden – om flow i et elektrisk kredsløb. Det helt unikke er på disse workshops at lærere og elever ofte lærer sammen fordi de voksne heller ikke rigtig ved, “hvad det er”.

Selv om alle jeg kender – og også mange børn i 4. klasse – har lavet forsøg med el-kredsløb i fysik/natur og teknik, så kan de færreste huske hvordan flowet bygges op i et serielt eller parallelt kredsløb.

Forleden holdt jeg 2 superkorte workshops med 2 forskellige skoleklasser; en 4. klasse og en 6. klasse. Indtil videre har jeg sat 3 x 2 lektioner af til at arbejde med lysbillederne, men denne gang var kravet at det skulle kunne holdes indenfor 2 lektioner. Det lykkedes over al forventning. Selve indholdet i workshoppen er beskrevet mere indgående her.

Det som jeg finder virkelig interessant når jeg er ude med denne workshop er at lærere/pædagoger i processen oplever flere af eleverne på en helt ny og meget positiv måde. Med en facilitator kan de på workshoppen få lov at være med som observatør og aktiv hjælper blandt eleverne – og de kan også selv kan deltage i processen. Læreren har derfor et rum til at se nye sider af eleverne.

Der er altid en eller flere elever, der overrasker deres lærere. “Han har normalt så svært ved at det er svært” sagde en lærer til mig for nylig, mens man kunne se en elev ranke sig og fornemme sejrsfølelsen i den lille krop, da han satte batteriet i sit projekt og der kom lys. Jeg ser igen og igen den kreative ramme give den enkelte elev rum til at sætte andre kompetencer i spil, fordi de skal tænke på en anden måde end normalt. Læreren ser det også.

For det er nemlig slet ikke helt så nemt at få kredsløbet på plads. Det er ukendt land for flere af de voksne såvel som for børnene at arbejde kreativt med et kredsløb og få teknikken på plads. Hånd og hjerne skal arbejde sammen for både at få plus og minus vendt rigtigt på alle komponenter. Der skal også arbejdes med at skabe et billedligt udtryk til den eller de LED, der lyser i kredsløbet.

Selvfølgelig kan jeg gøre det nemmere at nå målet – og det er helt klart et krav, hvis der kun er 2 lektioner til rådighed. Men det er ikke så meget nemmere at det hele er givet på forhånd. Samtidig er det en kæmpegevinst for børnene at læreren ofte faktisk her ikke ved mere end dem selv. Eleverne stiller andre spørgsmål og forventer andre svar, når de oplever at læreren også lige må tænke over, hvordan det fungerer – eller spørge om hjælp undervejs til at forstå en detalje.

For en udenforstående virker processen noget kaotisk. Eleverne får præsenteret næste trin undervejs i processen. Så de ved ikke på forhånd i detaljer, hvad de ender op med. Det er en del af processen – at få kompetencer med det elektriske kredsløb. Det er en del af processen at udvikle ideer undervejs, der ikke er styrede af designprocesser, men vokser ud af en voksende kompetence.

Det kan være en udfordring for nogle elever og lærere. Jeg ser elever oplever at de får lov at opdage på egen hånd i en befriende guldstund med rum til at udfolde en nysgerrighed, der ikke er planlagt af den voksne.

På en workshop for nogen tid siden sagde en lærer til mig efterfølgende at “han kunne spejle sig i det kaos, der var gennem processen og få øje på, hvordan han nok selv styrer alt for meget…. for de kan jo meget mere end jeg ser til daglig”.

Og dét netop én af pointerne med denne workshop. En gang i mellem kan nye rammer – her teknologi i kreative projekter – skabe helt nye rum til at udfolde sig kreativt og lettere kunne huske basal viden.