UFFU – VORES DESIGNPROCES

Der kommer større og større fokus på design, både på uddannelsesinstitutioner, i kultur- og erhvervslivet.

Man er endelig ved at få øjnene op for, hvor vigtig en rolle design og designprocessen spiller i fremtidens samfund. Hvor vigtigt det er, at børn lærer at tænke kreativt, innovativt og ‘ud af boksen’.

Også i folkeskolen er der ved at ske ændringer i den retning, og i august 2016 kom der et nyt fag på skemaerne landet over. ‘Håndværk og Design’ hedder det nye fag, som er blevet obligatorisk og erstatter de gamle fag Sløjd og Håndarbejde.

I de gamle fag fokuserede man i høj grad på at lære at producere bestemte genstande, hvilket man vil prøve at gøre op med i det nye fag.

..Og det er også lige netop dét vi arbejder for i Guldastronaut. At flytte fokus fra at producere bestemte produkter og hen til i stedet at løse udfordringer.

Vi arbejder for at lære børnene en række designmetoder til idé- og konceptudvikling, at give dem redskaberne og kompetencerne til at kunne løse komplekse problemstillinger, og mulighederne for at realisere deres egne idéer og projekter.

Hos Guldastronaut bygger vi alle vores aktiviteter op omkring designprocessen. Det er den underliggende struktur der gør, at vi igennem forskellige faser når frem til den bedst mulige løsning på en given udfordring.

Designprocessen kan se ud på mange måder, men helt grundlæggende kan man sige, at den består af en række faser man skal igennem når man udvikler noget.

Hos Guldastronaut har vi udviklet vores egen designproces-model som vi kalder UFFU. Den kan I se her.