BRUG FOR ET MAKERSPACE & UDDANNET PERSONALE?

Veluxfonden uddeler med j√¶vne mellemrum midler ud til kommuner, der √łnsker at udvikle makerspaces. Den seneste ans√łgning har deadline til juni 2021. Se her: https://veluxfoundations.dk/da/makerspaces-som-laeringslaboratorier

I Guldastronaut kan vi hjælpe din kommune med:

  • at s√łge midlerne, alts√• at skrive ans√łgningen
  • at etablere makerspaces, skr√¶ddersyet efter kommunens behov
  • at efteruddanne personalet; skolel√¶rere, p√¶dagoger, bibliotekarer, ledere, m.fl.

Skrive ans√łgningen

Vi har erfaring med at skrive ans√łgninger med samarbejdspartnere; offentlige institutioner prim√¶rt, b√•de i Guldastronautregi og fra tidligere ans√¶ttelser (bl.a. p√• Syddansk Universitet) og i frivillige organisationer. Vi kan s√•ledes lede projektet med at ans√łge, hvis kommunen √łnsker det. Vi kan ogs√• blot fungere som sparringspartnere eller konsulenter, der udleverer nedenst√•ende ydelser.

Etablere makerspaces

Guldastronaut er i sig selv et makerspace; et v√¶rksted, der emmer af opfinderi, eksperimentering, leg og nysgerrighed. I √łvrigt har vi flere √•rs erfaringer med at etablere makerspaces i forskellige kommuner p√• Fyn.

Vi mener, at makerspacet skal l√¶gge op til opfindsomhed og leg, og derfor er det vigtigt med mange forskellige materialer, der fordrer disse ting. Et makerspace skal selvf√łlgelig have materialer og maskiner, men disse skal v√¶lges ud fra, hvad der skal arbejdes med og springe ud af, hvor interessen er. Derfor er vores fokus i h√łj grad p√• det p√¶dagogiske personale og p√• skolens profil. Der kan l√¶gges v√¶gt p√• praktisk-musiske fag, p√• teknologifag, p√• de boglige fag, p√• design, innovation og entrepren√łrskab og/eller p√• robotteknologi. Vi favner det hele og s√łrger for at f√• synliggjort den enkelte kommunes behov, s√• strategien kan l√¶gges derudfra.

Uddanne personalet

I 2020 udviklede vi et efteruddannelsesforl√łb, vi kalder “Makerp√¶dagog”. Med st√łtte fra BUPL’s udviklingspulje designede vi en ambiti√łs miniuddannelse til p√¶dagoger og l√¶rere, som tager udgangspunkt i de behov, I, som institution, har.

Har I allerede et makerspace, så designer vi uddannelse ud fra det. Det vil sige, at hvis jeres makerspace eksempelvis er fyldt med Littlebits og 3D-printere, så lægger vi vægt på de materialer, I har.

Materialerne skal sættes i spil, og når det drejer som om det pædagogiske personale, holder vi tilgangene op imod de pædagogiske læreplanstemaer. I forhold til skolerne sætter vi desuden fokus på de faglige fælles mål.

Miniuddannelsen indeholder som oftest emnerne: Robotter, Fysisk og Digital programmering og Makermaskiner. Desuden har vi en workshop om Analog programmering, som er noget af det, vi specialiserer os ekstra meget i.

Links

Guldastronauts Makerpædagoguddannelse: https://guldastronaut.dk/makerpaedagog-miniuddannelse

Facebookgruppen MakerP√¶dagog:  https://www.facebook.com/groups/makerpaedagog
Her finder du de p√¶dagoger, der har v√¶ret igennem et kortere eller l√¶ngere forl√łb som “Makerp√¶dagog”.