I Guldastronaut har vi udviklet 8 bøger og 8 opgavehæfter til Dagplejen i samarbejde med Dagplejen Nord i Odense Kommune og testet blandt dagplejere i Danmark!

Materialerne indeholder timevis af kreativ leg og læring med STEAM med afsæt i de 6 læreplanstemaer

Der er først og fremmest fokus på Natur, Udeliv og Science samt Kommunikation og Sprog!

Leg og lær med Pingvinen Jack!

Alle vores materialer tager udgangspunkt i universet med Pingvinen Jack. Det giver en fortællende ramme, som engagerer børnene og motiverer dem til at lege med!

Dagplejeren vil opleve, at det er nemt at komme i gang med vores materialer, og at de både bliver inspireret og udfordret. Er der aktiviteter, som virker for svære at komme i gang med, har vi lagt små videoer på guldastronaut.dk/pingvinenjack, som viser, hvordan man kan gøre!

Hele kassen til Leg og læring med STEAM er designet til målgruppen 1-3 år. Materialerne er fyldt med sjove og kreative opgaver til børnene. De bliver mødt af lege, der relaterer sig til læreplanstemaerne:

  • Natur, Science og Udeliv. Herunder især med fokus på Computationel Tænkning, Matematisk opmærksomhed, Undersøgende tilgang og arbejdet med dyreliv samt former, farver og størrelser.
  • Kommunikation og Sprog. Herunder især med fokus på nye begreber inden for STEAM, samarbejde og turtagning samt historiefortælling som danner ramme om alle materialerne.
  • Alsidig Udvikling. Herunder især med fokus på Kreativitet og fantasi, at (turde) udtrykke sig fysisk og verbalt, samarbejde og digitale kompetencer
  • Krop, Sanser og Bevægelse. Herunder især med fokus på at arbejde taktilt med klodser og diverse materialer både inde og ude samt sang, musik og fysiske lege
  • Kultur, Æstetik og Fællesskab. Herunder især med fokus på indtryk og udtrykMaterialet lægger op til at arbejde med forskellige udtryk såsom at bygge, tegne, lege, synge, bage, spille og fortælle.
  • Social Udvikling. Herunder især med fokus på samarbejde, lege sammen, løse opgaver sammen og være fælles om nye historier og oplevelser.

”Jeg synes, der er nogle gode idéer i opgavehæftet, og jeg bliver vildt inspireret! (…) Jeg er vild med de mange forskellige læringsmetoder – for børn lærer forskelligt.”

  • Zoologisk have
  • Beebot i dagtilbud