KUBO-workshop for natur- og teknologilærere hos Aalborg Universitet

I går drog Pauline til Aalborg for at afholde en spændende workshop med Kubo-robotten som omdrejningspunkt. Foruden rygsækken, som var pakket med undervisningsmateriale og en masse Kubo-robotter, havde hun Kuboline med sig, som var fint udsmykket i dagens anledning 😍

Kuboline i toget, KUBO robot, robotprogrammering, pilekoder, handson

Workshoppen blev afholdt ved Aalborg Universitet for natur- og teknologilærere i indskolingen, som siden august sidste år har fulgt et projekt i LabSTEM Nord-regi i Aalborg Kommune.

Lærerne var enormt motiverede for at lære om teknologier, og derfor blev der også talt meget om AI, børn på internettet, forvirrede forældre, skræmmekampagner, Snapchat/My AI, YouTube med mere.

Hands-on-delen var bygget op om en historie om Kuboline fra Odense, der besøger Kubolykke i Aalborg. Opgaverne havde vi designet til selve denne workshop, hvor deltagerne også skulle til grillfest🌽🥳

Kuborobot, opgaver, lege, handout, hand-son med Kubo
Uddrag af handout til Kubo-workshoppen – Vi har også udgivet en gratis download-fil af den første øvelse

Undervejs blev lærerne klogere på ‘Computational Thinking/Computational Play’, kodning og unplugged/analoge kodelege

Pauline holder oplæg om Computational Play / Computational thinking

Deltagerne var mega gode til at hoppe med på legen! De programmerede Kubo(line) på fuld tryk og eksperimenterede med funktioner, loops, udklædning og centicubes.

Kubo er en fantastisk måde at introducere programmering, kodning og computationel tænkning for børn helt ned til 4-års-alderen. Med dens intuitive og brugervenlige design lærer børn de grundlæggende programmeringsprincipper gennem leg og interaktion med robotten, og den kombination er vi i Guldastronaut selvsagt svært begejstrede for.

Er du nysgerrig på, hvordan Kubo-robotten fungerer? Og hvordan du som lærer eller pædagog kan integrere kodning i undervisningen? Kontakt os endelig for at høre nærmere om mulighederne for at få afholdt workshops, foredrag eller lignende undervisning i Kubo 🤖