CODING CLASS: ROBOT

ROBOT-aktiviteten indeholder, som navnet indikerer, leg med robotter.

Aktiviteten udfolder sig i spiluniverset ‘Pingvinen Jack & Blåbotternes By’, der introducerer programmeringskoncepter igennem leg med robotter og Duploklodser. Der bliver brugt samme begreber som i UNPLUGGED, og der introduceres nye begreber, hvor fx funktioner, loops og sekvenser bliver taget i brug.

PINGVINEN JACK & BLÅBOTTERNES BY

I GULDASTRONAUT har vi udviklet og designet et fysisk spil, der rammesætter børnenes leg og læring med robotter og computationelle begreber. Spillet er testet i flere børnehaver i Odense Kommune og vil, når testperioden er ovre, blive sat til salg på hjemmesiden. Er I allerede interesseret i at prøve spillet, så skriv til os på mailen nedenfor.

ROBOT SOM WORKSHOP

Ud over at være en del af vores sammensatte kompetenceforløb kan ROBOT, ligesom de andre 3 aktiviteter, også købes seperat, og vi tilbyder også flere ROBOT-aktiviteter, der bygger ovenpå introforløbet.

Forløb kan fx indeholde:

  • Analoge, kropslige kodningslege
  • Introduktion til diverse robotter; BlueBots, BeeBots, KUBO, Dash og GULDASTRONAUTS MakerRobot
  • ‘Computational Play’-aktiviteter gennem spillet ‘Pingvinen Jack & Blåbotternes Planet’

Skriv til os på rumpistol@guldastronaut.dk, hvis I er interesseret i en ROBOT-aktivitet enten som workshop for børn eller som kompetenceforløb for voksne eller som kursus eller foredrag.