IDEATE

IDEATE er kort beskrevet et projekt, hvor vi faciliterer læringsspil-udvikling. Det er oplagt at arbejde med IDEATE, når en skole fx holder temauge eller har valgt at sætte en ny pædagogisk dagsorden. Modellen udspringer af et specialearbejde og er testet gennem flere designcirkler.

Eksempler på, hvad vi arbejder med:

  • Konkret spiludvikling fra A-Z, hvor vi fx hjælper enkeltpersoner med at udvikle et spil, de har haft i tankerne. Det kan fx være en lærer eller forældretype, der har en halv idé til et spil til børn, som de har brug for hjælp til at udvikle
  • Udvikling af læringsspil til og med skoler eller organisationer, hvis en skole fx vil udgive “Friskolen XXXs Spil” eller en organisation vil udvikle “XXXs Verdensmålsspil”
  • Udvikling af spil ifm. teambuilding eller pædagogisk dag. Her bliver spillet primært set som en proces til at arbejde med noget tredje såsom samarbejde, trivsel eller arbejde med værdigrundlag
  • Udvikling af spil ifm. emneuge på en skole. I samarbejde med en eller flere undervisere, kan vi sammensætte og facilitere et forløb i spiludvikling på en skole. Hvor meget, vi er til stede, afhænger af undervisernes egne roller

Hvad får man?

Vi varetager hele processen fra idéudvikling til produktion. Dette indeholder:

  • 1) En indledende snak og definering af konceptet (oplæg). Ex: En lærer, der gerne vil udvikle et grammatikspil til engelskelever på mellemtrinnet, eller en leder, der gerne vil arrangere en teambuilding session for sine ansatte med fokus på godt arbejdsmiljø. Det kan også være en kok, der har en idé til et madspil til børn, som han/hun gerne vil have hjælp til at udvikle, eller en forstander der gerne vil udvikle et spil med sine undervisere og elever, som tager udgangspunkt i skolens profil for bæredygtighed. En emneuge kunne tage udgangspunkt i et tema, et fag eller en begivenhed. 
  • 2) En eller flere workshops, der inkluderer idéudvikling (forberedt ud fra oplægget), eksperimentering/tinkering med materialer og en mock up-fase.
  • 3) Udvikling af prototype samt test af spillet. Testfasen foregår helst sammen med den eller de involverede, så alle er enige om de nødvendige og mulige ændringer og forbedringer af spillet, der skal foretages.
  • 4) Produktion af spillet. Spillet bliver primært produceret af eksterne partnere, men jeg sørger for at holde trådene samlet.

Hvilke slags spil?

Vi arbejder primært med brætspil, kortspil og alt derimellem. Men spil kan også tage form af lege eller aktiviteter, der ikke normalt ville kategoriseres som spil. Det kunne fx være et orienteringsforløb, et undervisningsforløb eller et produkt.

Hvad koster det?

Prisen aftales fra projekt til projekt. Der er stor forskel på, hvor ambitiøs et projekt er, hvor meget og hvor mange mennesker, der skal faciliteres m.m.

Selve produktionen af spillet varierer i særdeleshed, og prisen skal afstemmes fra start, så den der skal betale produktionen ikke bliver negativt overrasket over prisen. Et spils pris afhænger bl.a. af hvor stor mængde, det skal produceres, om det primært består af fx papir eller spillekort, eller om der også er produktion af brikker, figurer og terninger. Hvis det er processen, der er lagt mest vægt på ifm. fx teambuilding, kan det være, at en online udgave eller nogle printede ark af papir er nok til “produktionen”.

Hvorfor spil?

Hvorfor egentlig arbejde med spil? Det er blevet vores erfaring, at spil kan især to ting: 1) De kan facilitere en kreativ proces, der er fokuseret, samtidig med at den både er proces- og produktorienteret. 2) Spil kan visualisere og håndgribeliggøre tanker og idéer, der kan være svære og måske umulige at sætte ord på uden. Desuden er spil sjove og lærerige i alle aldre. Spil rummer både leg, læring, design og produktdesign, på en måde meget få ting gør. Samtidig kan de fleste få succes med at udvikle spil, når forarbejdet er gjort, og processen bliver sat i system.

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om hvorvidt IDEATE er det rette valg for dig, så skriv eller ring og få en uforpligtende snak på 25461427 eller rumpistol@guldastronaut.dk