TEKNOLOGIFORSTÅELSE I DANSK, SPROGFAG & RELIGION

Teknologiforståelse handler ikke kun om at kunne skabe nye teknologier og måder at bruge dem på, men i høj grad også om at kunne forstå og analysere dem, der findes samt at forholde sig kritisk og etisk til processerne, der er involveret og konsekvenserne deraf. Dette gør det meget relevant at inddrage teknologiforståelse i de humanistiske fag. Teknologierne kan desuden tilføje flere, sjove dimensioner til fagene: interaktion, håndgribelighed, oplevelse og multimodalitet.

GULDASTRONAUT tilbyder kurser og workshops for dansk- og sproglærere samt religionslærere i teknologiforståelse. Det kan både tage udgangspunkt i bestemte eller forskellige teknologier, i tematiske forløb eller i designprocesser.

Et kursus kan fx indeholde:

  • En indføring i teknologiforståelse i faget dansk (faget er endnu ikke på prøve i sprogfagene)
  • Nyeste viden inden for feltet
  • Hands-on-oplevelser med forskellige teknologier (herunder 3D-print, KI/IoT, programmering og læringsrobotter)
  • Hjælp til design af egne forløb
  • Gennemgang og forsøg med designprocesser

Workshops, der matcher fagene dansk, sprogfag og religion:

Skriv til rumpistol@guldastronaut.dk for at booke et kursus, foredrag eller en workshop, der dækker jeres behov.