TEKNOLOGIFORSTÅELSE I HÅNDVÆRK OG DESIGN

Teknologiforståelse er blevet integreret i faget håndværk & design til glæde for mange H&D-undervisere, men det bringer også udfordringer med sig. Lærerne skal kunne inddrage digitale teknologier og iterative designprocesser med fokus på komplekse problemstillinger i deres undervisning.

GULDASTRONAUT tilbyder kurser og workshops for håndværk & design-lærere i teknologiforståelse, der tager afsæt i deres behov. Forløbene kan både tage udgangspunkt i bestemte eller forskellige teknologier, i tematiske forløb eller i designprocesser.

Et kursus kan fx indeholde:

  • En indføring i teknologiforståelse i faget håndværk & design
  • Nyeste viden inden for feltet
  • Hands-on-oplevelser med forskellige teknologier (herunder 3D-print, laserskæring, folieskæring, microbit, kredsløb)
  • Hjælp til design af egne forløb
  • Gennemgang og forsøg med designprocesser og komplekse problemstillinger

Workshops, der matcher faget håndværk & design:

Skriv til rumpistol@guldastronaut.dk for at booke et kursus, foredrag eller en workshop, der dækker jeres behov.