BRUG FOR ET MAKERSPACE & UDDANNET PERSONALE?

Veluxfonden uddeler med jævne mellemrum midler ud til kommuner, der ønsker at udvikle makerspaces. Den seneste ansøgning har deadline til juni 2021. Se her: https://veluxfoundations.dk/da/makerspaces-som-laeringslaboratorier

I Guldastronaut kan vi hjælpe din kommune med:

  • at søge midlerne, altså at skrive ansøgningen
  • at etablere makerspaces, skræddersyet efter kommunens behov
  • at efteruddanne personalet; skolelærere, pædagoger, bibliotekarer, ledere, m.fl.

Skrive ansøgningen

Vi har erfaring med at skrive ansøgninger med samarbejdspartnere; offentlige institutioner primært, både i Guldastronautregi og fra tidligere ansættelser (bl.a. på Syddansk Universitet) og i frivillige organisationer. Vi kan således lede projektet med at ansøge, hvis kommunen ønsker det. Vi kan også blot fungere som sparringspartnere eller konsulenter, der udleverer nedenstående ydelser.

Etablere makerspaces

Guldastronaut er i sig selv et makerspace; et værksted, der emmer af opfinderi, eksperimentering, leg og nysgerrighed. I øvrigt har vi flere års erfaringer med at etablere makerspaces i forskellige kommuner på Fyn.

Vi mener, at makerspacet skal lægge op til opfindsomhed og leg, og derfor er det vigtigt med mange forskellige materialer, der fordrer disse ting. Et makerspace skal selvfølgelig have materialer og maskiner, men disse skal vælges ud fra, hvad der skal arbejdes med og springe ud af, hvor interessen er. Derfor er vores fokus i høj grad på det pædagogiske personale og på skolens profil. Der kan lægges vægt på praktisk-musiske fag, på teknologifag, på de boglige fag, på design, innovation og entreprenørskab og/eller på robotteknologi. Vi favner det hele og sørger for at få synliggjort den enkelte kommunes behov, så strategien kan lægges derudfra.

Uddanne personalet

I 2020 udviklede vi et efteruddannelsesforløb, vi kalder “Makerpædagog”. Med støtte fra BUPL’s udviklingspulje designede vi en ambitiøs miniuddannelse til pædagoger og lærere, som tager udgangspunkt i de behov, I, som institution, har.

Har I allerede et makerspace, så designer vi uddannelse ud fra det. Det vil sige, at hvis jeres makerspace eksempelvis er fyldt med Littlebits og 3D-printere, så lægger vi vægt på de materialer, I har.

Materialerne skal sættes i spil, og når det drejer som om det pædagogiske personale, holder vi tilgangene op imod de pædagogiske læreplanstemaer. I forhold til skolerne sætter vi desuden fokus på de faglige fælles mål.

Miniuddannelsen indeholder som oftest emnerne: Robotter, Fysisk og Digital programmering og Makermaskiner. Desuden har vi en workshop om Analog programmering, som er noget af det, vi specialiserer os ekstra meget i.

Links

Guldastronauts Makerpædagoguddannelse: https://guldastronaut.dk/makerpaedagog-miniuddannelse

Facebookgruppen MakerPædagog:  https://www.facebook.com/groups/makerpaedagog
Her finder du de pædagoger, der har været igennem et kortere eller længere forløb som “Makerpædagog”.