Kodning, leg og konstruktion med Pingvinen Jack

KODNING & KREDSLØB GENNEM LEG & FORTÆLLING

Selvom man er lille, kan man sagtens få lov til at skabe og være nysgerrig med teknologi! I Guldastronaut vil vi give alle børnehavebørn mulighed for at lege og være kreative med teknologier. Vi har specialiseret os i at engagere og motivere små børn til at eksperimentere med kredsløb og kodning gennem leg og historiefortælling.

Kodning i sin simple form som pile, rækkefølger, sekvenser og variabler er sjove at lære for børn og skaber de første byggesten for dem til at forstå, hvordan en meget stor del af vores samfund er bygget op; nemlig ved hjælp af digital teknologi. Det svarer til at begynde at lege med tal, størrelser og afstande eller former, farver og rim. Små børn skal hverken kunne regne, stave eller programmere computere i dagplejen eller vuggestuen, men de skal præsenteres for lege, der gør dem nysgerrige på alle dele.

STYRKE BØRNS FORSTÅELSE OG HANDLEEVNE

I dag leger børn med skærme, robotter og andre digitale teknologier, allerede inden de kan gå. Forskere i børns mediebrug skelner ikke mellem digital leg og leg, der ikke er digital, fordi denne skelnen ikke længere giver mening; begge dele indgår i samme lege*.

At børn har adgang til de digitale teknologier og platforme fra en tidlig alder, gør også, at de skal vokse op med en forståelse for teknologien, hvad den kan og ikke kan, og de skal have både handleevne til at skabe og eksperimentere med teknologi, samt troen på at de kan, og at teknologien har med dem at gøre. Børn kan hurtigt blive passive forbrugere af teknologier i stedet for aktive brugere og skabere af og med teknologi.

HVAD KØBER MAN?

Man køber en bog med en historie og fyldt med aktiviteter og lege!

Der er materialer og aktiviteter til timevis af leg med kodning og konstruktion i alle pakker. Nogle gange uden digitale produkter – nogle gange med!

Det er også nemt for pædagogen at komme i gang, da der er korte vejledninger til det hele.

Til pakkerne kan man også tilkøbe materialer såsom Duploklodser eller BioBuddi Bricks, Lightstax, som også kan bygges ligesom Duplo, men med lys i og BlueBots – læringsrobotterne, som hjælper børn med at lære at kode.

‘Førskolebørn skal have mulighed for at være skabende og eksperimenterende med digitale teknologier (og) en tidlig indsats skal styrke børn og unges kritiske forståelse, tryghed, kreativitet og handlemuligheder i deres brug af digitale medier på både kort og lang sigt’

– Medierådet for Børn og Unge

HVAD FÅR DU MED KODNING I BØRNEHAVEN

Vælg mellem 4 kategorier:

UNPLUGGED (kodning med Duploklodser, tuscher og en masse lege. Unplugged betyder UDEN strøm eller digitale produkter)
ROBOT (kodning med BlueBots eller BeeBots og en masse Duplolodser)
STEAM (kodning med kredsløb – eksempelvis Lightstax, eller Guldastronauts Makerkits)
IPAD (kodning med iPad kombineret med en masse sjove lege)