RobotLeg

Hvordan tænker en robot? Hvordan forstår den kode?

I denne leg skal I lege, at I er robotter selv.

  • Først skal I lave en RobotBane på gulvet med malertape

RobotBanen kan have forskellige udformninger men vigtigst er, at den har felter på størrelse med børnenes fødder. Lad endelig børnene være med til at lave banen. (I kan også bruge vores Blåbot-måtte! Både inde og ude).

  • Nu skal robotterne gå rundt i robotbanen
  • Del børnene op i par. Den ene er robot den anden er programmør.
  • Robotten stiller sig ved kanten/indgangen af banen og programmøren stiller sig bagved robotten.
  • Når programmøren trykker robotten en enkelt gang på ryggen mellem skulderbladene, betyder det, at robotten har fået koden til at gå et skridt frem, og når programmøren klapper robotten ovenpå hovedet, betyder det, at man så må omsætte koden til handling. Robotten må altså først gå når man klapper den på hovedet
  • I kan starte med at øve, at programmøren koder robotten 3 skridt fremad og sætter den i gang. De mindste vil nok have svært ved først at gå, når de bliver rørt på hovedet og forstå alt for lange kæder af kode så for de mindste kan i starte med et skridt fremad.
  • Nu tager den voksne en klods eller en anden genstand og leger, at det er slik, og så skal robotten og programmøren hjælpes ad med at komme ind til slikket ved hjælp af kode.

Hvor skal man trykke?

Fremad – mellem skulderbladene

Venstre/Højre – skuldre

Slet koden (kun til de ældste) det ene øre

Sæt robotten i gang – klap oven på hovedet.

Find selv på flere, mere avancerede robotregler

I kan selv finde på flere koder, der kan få robotten til at udføre handlinger. Skal robotten f.eks sige som en gris, når den lander på et bestemt felt? Eller skal robotten registrere og huske et hop, når man rører på den ene hånd? Kan I få den til at synge eller tælle?

Legen kan udvides efter behov – det er meget motiverende at bruge rigtigt slik, men I kan også lave en lille historie. Fx: “Robotten skulle ud at handle i centeret – den skulle bruge appelsiner, ost og chokolade”, og så skal robotten kodes til at hente en appelsin (orange klods), en ost (gul klods) og noget chokolade (brun klods) på RobotBanen.

Det kan også være, I vil udvikle det videre eller lave det anderledes, end vi her har gjort – fyr den af med det! Det vigtigste er, at I får leget robotter med børnene.

Legen er en af de 100+ lege, vi har lavet til vores bog “Pingvinen Jack på Blåbotternes Planet” læs mere om bogen og opgaverne HER.