BRUG FOR ET MAKERSPACE & UDDANNET PERSONALE?

Veluxfonden uddeler med jævne mellemrum midler ud til kommuner, der ønsker at udvikle makerspaces. Den seneste ansøgning har deadline til juni 2021. Se her: https://veluxfoundations.dk/da/makerspaces-som-laeringslaboratorier I Guldastronaut kan vi hjælpe din kommune med: at søge midlerne, altså at skrive ansøgningen at etablere makerspaces, skræddersyet efter kommunens behov at efteruddanne personalet; skolelærere, pædagoger, bibliotekarer, ledere, m.fl. […]

CODING CLASS TODDLER I DAGPLEJEN!👶🤹‍♀️

Godt nytårs-update Først og fremmest RIGTIG GODT NYTÅR TIL ALLE!🚀 2020 var mildest talt et meget usædvanligt år. Vi har både været konfronteret med alvorlige emner som sygdom, frygt og ensomhed, samtidig med at vi har oplevet samfundssind og mere nærvær. I Guldastronaut har vi haft mere tid til fordybelse, hvilket har resulteret i, at […]