GULDASTRONAUTS CODING CLASS TODDLER introducerer børn og pædagogisk personale til programmering gennem leg og konstruktion med robotter og forskellige platforme til programmering for børn. Forløbet er bygget op omkring en historie med den opfindsomme pingvin, Jack, som rejser til Blåbotternes Planet. Her skal han lære robotternes sprog, lære dem at kende og hjælpe dem med at bygge ting fra den verden, han kender.

Nøgleordene i Coding Class Toddler er leg, fortælling og konstruktion. Der arbejdes taktilt og kropsligt med opgaverne, og forløbet understøtter de 6 læreplanstemaer og 21st century skills.

Computational Play / Teknologileg

Med CODING CLASS TODDLER har vi udviklet et programmeringsforløb i børnehøjde, hvor vi arbejder med begrebet ‘Computational Play’ fordelt på værkstederne: UNPLUGGED, ROBOT, MAKER og STORY. Formålet er, at forløbet tjener som et kodningsforløb for børn samt et kompetenceløft af pædagogerne og lærerne.

Computational Play (som er en afledning af computational thinking) handler om, at børnene gennem leg skal have både tekniske, analytiske og sociale færdigheder inden for det “at skabe computationelt”. Det computationelle består fx i at kunne forstå, hvordan en computer/robot/osv. fungerer, samtidig med at forstå hvilken virkning disse har på os. Børn kan hurtigt blive det, man kalder passive forbrugere af teknologi, hvor det, vi i virkeligheden ønsker, er, at de bliver aktive brugere/skabere af og med teknologi.

Forløbet giver pædagogerne og lærerne konkrete færdigheder og værktøjer til selvsikkert at arbejde med teknologiforståelse, og det giver dem ansvarsfølelse for deres børnehavebørns og elevers teknologiske udvikling. De får i øvrigt værktøjer og skabeloner til at kunne arbejde videre efter forløbet med at inddrage programmering, computational thinking og teknologier i deres arbejde. Bl.a. derfor vil forløbet for de voksne indeholde både teori, praksis, evaluering og “øvebaner”.

Vi arbejder med algoritmer og algoritmedesign, dataindsamling og -organisering, sortering, mønstergenkendelse, give og modtage instruktioner, rækkefølger, forgreninger, gentagelser, digital design, designprocesser og interaktion samt forståelse for modeller, diagrammer og lignende.

Tilgangen til dette arbejde er altid gennem leg, eksperimenter, nysgerrighed og åbenhed.

Børnene i Robotbyen: 40 børnehaver i Odense Kommune

I 2020/2021 har Guldastronaut været ude i 40 børnehaver à 4 dage. Hvilket svarer til 480 timer i børnehaverne med kodning for de mindste.

Læs mere om forløbet i Odense Kommune under Presse eller på disse links: Robotbyen på P1, Pressemeddelse fra Odense Kommunes hjemmeside: Nu koder tumlinger også, Martin fra Guldastronaut og KFUM børnehus i TV Avisen

Kodning gennem leg & fortælling

I Guldastronaut har vi specialiseret os i børnehavebørn med komptenceudviklingsforløbet Coding Class Toddler, vi har udviklet og afviklet miniuddannelsen MakerPædagog, og vi har afholdt håndfulde af workshops på biblioteker for aldersgruppen 4-6-årige og også haft børn fra 4-6 år i vores Opfinderklub.

Hvad er Coding Class Toddler?

Coding Class Toddler

Coding Class Toddler er kort sagt et kompetenceudviklingsforløb for pædagoger og et kodeforløb for børn. Coding Class Toddler-forløbet har klædt udvalgte pædagoger i Odense kommune på til at implementere og facilitere forløb i kodning og teknologileg gennem digitale såvel som analoge materialer og gennem fortællingen om Pingvinen Jack.

Coding Class Toddler-forløbet er netop udgivet som praksisbog, der gør det muligt for ALLE pædagoger at kaste sig ud i Coding Class Toddler-aktiviteterne!

Pingvinen Jack er hovedpersonen i Guldastronauts Coding Class Toddler-univers. Han er en lille pingvin på 5 år, som har en bedste ven, Enhjørningen Unni, som er god til at finde på lege.

Jack er opfinder, ligesom sin Oldemor, hvis opskriftsbog han arvede på sin 5-års fødselsdag.

En dag bygger Jack en raket i duplo, og flyver afsted mod Blåbotternes Planet!

Børnene tegner, designer og bygger deres egne og hinandens raketter og bomber til at sende raketten i vejret med.

Blåbotternes Planet lærer Jack at tale Blåbotternes sprog og han bliver venner med Blåbotten Benny, som han spiser pizza og spiller ipad med.

Jack og Benny skal finde sørøverpiraternes skat, Julemandens slikbutik springer i stykker, og de skal bygge en telefon og ringe hjem! Samt mange flere spændende udfordringer.

Børnene leger robotter gennem fysiske lege, pilelege, og de koder de små læringsrobotter ‘Bluebots‘.

Jack hjælper også Benny med at bygge på hans hus, fordi Benny både mangler vand og lys i sit hus.

Heldigvis har Jack en masse gode ting at bygge og finde på med i sin raket, hvor han bl.a. designer en 3D-printet duploklods og finder batterier, en knap, en pumpe, krokodillenæb og slange. Til sidst skriver Jack hjem til sine forældre og fortæller om sin rejse, hvor børnene laver og fortæller deres egne historier på ipad med kode-appen ScratchJr.

“Børnene blev meget optaget af historien og fordybede sig hurtigt i at skabe forskellige konstruktioner. De blev styrket i deres sociale kompetencer, når de videreudviklede historien sammen, og nogle af børnene har her fået mulighed for, at “ shine”, altså bruge og vise kompetencer, som før ikke var synlige for de andre børn.”

– Marianne Vibeke Mickelborg, Pædagog I Børnehuset Dragen, Odense Kommune

Unplugged

Forskning og pressedækning

Vi har været så heldige i Guldastronaut, at der har været masser af opmærksomhed Coding Class Toddler-forløbet.

Sidste år var i TV-avisen, som blev sendt fra Børnehuset KFUM.

Vi har haft besøg af ‘forsker i computational thinking i dagtilbud, Lektor, UC Syd og postdoc, SDU, Ane Bjerre Odgaard‘ på 2 hele forløb, hvilket der er blevet nogle publikationer ud af.

Desuden har ‘Anni Nielsen fra Filosofi i skolen, SDU’ fulgt os for at kigge på muligheder for at skabe filosofiske snakke om teknologi i dagtilbud (mere info følger).

Også Pauline fra Guldastronaut har fået udgivet et bogkapitel med ‘forsker i ny teknologi og problem-baseret læring, Lektor, AAU, Lykke Brogaard Bertel‘ med et eksempel fra det første Coding Class Toddler-forløb i Fraugde Børnehus.

Robot

Køb bogen & materialerne til Coding Class Toddler!

Vi har lagt sidste hånd på vores Coding Class Toddler-bog, som hedder ‘Pingvinen Jack på Blåbotternes Planet’

Til bogen hører alt det, pædagogen ellers skal bruge:

“Jeg oplever, at børnene har delt min begejstring for dette univers. Jeg ser det i deres fri leg, hvor de tager universet med i legen, de bygger vulkaner i sandkassen, som de efterfølgende flyver hen til, de efterspørger at låne Bluebotterne og køre på besøg hos hinandens huse, som de bygger af vores klodser (…)”

– Marianne Vibeke Mickelborg, Pædagog I Børnehuset Dragen, Odense Kommune

Coding class toddler: Bog og aktiviteter
Dette er en prototype – den endelige bog er meget tykkere!

Opgaver til hele forløbet i kronologisk rækkefølge inkl. mange flere end CCT-forløbet rummede

En Blåbotmåtte som fungerer som rammen i alle de fortællinger vi har med Bluebotten (og andre robotter)

Pingvinen Jack som Duplo-figur (efter stor efterspørgsel i børnehusene!)

Evt. Bluebots og makerkits

Tumling med Bluebot
PUMPESÆT
LAMPESÆT
Kodning med kredsløb; batteriboks, lys, knap og pumpe

OBS: Spørg for andre mængder – vi sælger også Bluebot-sæt med 6 Bluebots + opladerstation

Maker

Ipad?

Alle pædagoger i Coding Class Toddler-forløbet skal stifte bekendtskab med børneprogrammeringsappen ‘ScratchJr’ på ipad.

Guldastronaut har efter 40 forløb i børnehusene, udvikling af materialer i dagplejen og workshops på biblioteker indsamlet rigtig mange sjove og gode erfaringer med brugen af ScratchJr med de små. Derfor afholder vi webkurser i ScratchJr med priser fra 250 kr. inkl. moms pr. person (inkl. adgang til rigtig mange små forløb, der hører ind under forskellige læreplanstemaer).

Webkursus i ScratchJr
Vi holder også ‘fortsætter-kurser’ for superbrugere!
Story