STELLA OG RAFFI …. FRA ESBJERG

STELLA OG RAFFI …. FRA ESBJERG

I sidste uge var vi i Esbjerg og holde designworkshop for 15 pædagoger, der skal være med til at udvikle aktiviteter og lege til vores næste børnebogsprojekt.

Sædding-Gjesing området i Esbjerg kommune har med Maria Færch og Kristian Georgesen i spidsen søgt BUPL’s udviklingspulje, så de har fået mulighed for at hyre os til at “styrke teknologiforståelse i dagtilbudene gennem eget pædagogisk legeunivers og unplugged-aktiviteter”.

Vil du eller din arbejdsplads gerne høre mere om at søge BUPL’s udviklingspulje med Guldastronauts hjælp? Så kontakt os her

Dét skal vi gøre ved at designe et legeunivers, der kan vokse ud af vores legende læringsunivers om Pingvingen Jack og alle hans venner…

Et legeunivers hvor pædagogerne selv er kommet med indspark og idéer til histoiren, legene og aktiviteterne til det.

Men hvad er det der unplugged vi taler så meget om i Guldastronaut?

Unplugged er at arbejde med at styrke barnets forståelse for matematik, kodning og computationelle tankegange uden “at bruge en skærm”.

Heraf navnet “Unplugged“, som betyder “uden strøm”.

Derimod præsenterer man nye begreber og undersøgende tilgange gennem fysiske lege og aktiviteter.

Unplugged-begrebet og -tilgangen er noget, vi arbejder meget med i Guldastronaut.

Faktisk, er det nok dét, vi laver allermest af. Især i dagtilbud.

Formatet?

Formatet er en lille børnebog à la (stor) pixiebog og et hæfte med en masse aktivitetsark med opgaver og lege, der passer til histoiren.

Deres historie.

Ind til videre har vi lagt os fast på nogle hovedkarakterer…

Vi har valgt dyret ‘skildpadde’, fordi vi ønskede et dyr, der, ligesom pingvinen, er et eksotisk dyr i Danmark og derfor kan vi “bryde reglerne lidt”.

Desuden har vi valgt skildpadden, fordi vi ønskede et dyr, der både kunne være på land og i vand, fordi Esbjerg er en kystby.

Esbjergs skildpadder bor i krattet på stranden lige op ad skoven.

Sammen med Maria og Kristian havde vi på forhånd valgt emner ud, vi gerne ville indrage i historien…

Og samtidig også talt om, hvilke materialer og hvilket legetøj, vi kunne sætte i spil.

Disse ting, vi har redegjort for her, fremlagde vi i fredags på en workshop for en håndfuld pædagoger og nogle pædagogiske ledere samt Maria og Kristian under arbejdstitlen:

“Stella og Raffi og mysteriet om de 4 hvide mænd”…

Denne gruppe udgør vores arbejdsgruppe, som på denne workshop også selv kom i gang med at finde på karakterer som Mette Musik og Vrede Viggo.

Der blev brainstormet for vildt og bygget krabber, trolde og meget mere i duplo og centicubes.

Nu skal pædagogerne fra arbejdsgruppen teste mockup-materialet, som Martin havde med til Esbjerg. De skal også finde på egne små historier og mysterier samt figurer, aktiviteter og opgaver, de vil have med, indtil vi mødes i starten af januar.

En designproces

Hele dette forløb er sat i en designproces, som varer fra juni 2023 til juni 2024.

Vi går nu ind i “designfase 2” ud af 3 og skal nok holde jer opdaterede!

Læs mere om, hvordan vi designer legende lærings- og børneuniverser i dette blogindlæg: Derfor er storytelling den bedste metode til at arbejde med teknologi.