Temaaften om leg – i Phønix kursuscenter i Odense

Temaaften om leg med 40 pædagoger

For en lille måned siden afholdt Guldastronaut en temaaften om leg for halvdelen af det pædagogiske personale i Holluf Pile-Tingkærs børnehuse.

Det blev en super lærerig aften – både for pædagoger – og for os!

Temaaften om leg

Eksperter i leg?

Da vi fik opgaven om at lave et fyraftensarrangement på næsten 3 timer om leg, skulle vi tænke os lidt om… For er vi egentlig eksperter i leg?

Efter en masse forberedelse, brainstorming og workshopdesign blev vi enige om, at JA, vi er eksperter i leg… med teknologi!

Med det, mener vi, at der er andre, der er eksperter i leg – og dem vil vi læne os op ad – men vi er eksperter i leg med teknologi.

Det er vi, fordi vi har leget med teknologi i rigtig mange år, vi er uddannet “IT-designere”, vi bidrager til forskning i “teknologileg” (under begrebet Computational Play), og vi underviser og uddanner pædagoger, lærere og bibliotekarer i at lege med teknologier.

Legeformer, legestemninger & tarotkort

På denne temaaften om leg formidlede vi Helle Marie Skovbjergs teorier om legekvaliteter og legestemninger og benyttede os af hendes “tarotkort” om legestemninger i refleksionsarbejdet med pædagogerne.

Vi talte om legeformer, og pædagogerne skulle i deres refleksioner om deres egen praksis pege på, hvilke legeformer taler til hvilke børn og hvilke legestemninger, børnene kommer i, når de leger med teknologi.

Denne viden om leg, legestemninger og legeformer hjalp i høj grad det pædagogiske personale til at sætte ord på lege og aktiviteter, de sætter i gang i børnehusene samt på den læring, de ser i dem.

Temaaften om leg - tarotkort

Pædagogiske positioner & pædagogens roller

Udover snakken om, “hvad leg er”, og hvordan vi får øje på dens kvaliteter, så fremlagde vi forskellige pædagogiske roller og pædagogiske positioner: Foran, ved siden af og bagved.

Dette med særligt fokus på, hvordan de præsenterer nye teknologier…

Stiller de den nye kasse med teknologi frem og lader børnene gå på opdagelse selv?

Sætter de sig ind i den først og viser børnene, hvordan de skal gøre?

Undersøger de den sammen?

Vi understreger, at der ikke er rigtige eller forkerte tilgange eller enten/eller-løsninger!

Men vi gør det pædagogiske personale opmærksomme på, at der ér forskellige positioner. At de alle har deres berettigelse. Og at det nogle gange (eller tit!) er helt ok, ikke at kende de teknologier, de tager frem, men at undersøge dem sammen med børnene…

Så længe de har taget stilling til, hvordan de vil lege med teknologien.

Temaaften om leg - pædagogiske positioner

Før, under, efter

Og netop derfor arbejder vi ofte med begreberne ‘Før, under, efter’, når vi hjælper pædagoger, lærere m.fl. med at designe egne materialer eller at videndele deres aktiviteter og forløb med hinanden.

Hvad skal pædagogen/den voksne forberede inde aktiviteten går i gang? (Og nogle gange: hvor lidt kan vi forberede?)

Hvad består selve aktiviteten af?

Og hvad fik børnene ud af den? Hvad vil vi gøre anderledes næste gang eller anbefale vores kollega at gøre, som fungerede rigtig godt?

Temaaften om leg - design af aktiviteter

Er leg en modsætning til læring?

Det korte svar er NEJ!

Vi får tit kommentarer som “børn skal bare have lov til at lege!”

Underforstået, at “børn ikke skal lære”…

Men børn LÆRER netop, når de leger. Det er sådan, de udvikler sig og lærer om verden omkring dem.

De lærer at begå sig med vennerne ved at lege med dem.

De lærer, hvordan tyngdekraften virker ved at lege med en bold.

Hvordan ting konstrueres ved at bygge.

Og de lærer om teknologier ved at lege med… teknologier!

Så når vi får spørgsmålet “skal børn ikke bare have lov at lege?”

Så svarer vi: “Jo, de skal have lov at lege… men vi kan godt bestemme med hvad, hvem og hvor”

Anbefalinger

Vil I læse mere om leg, kan vi stærkt anbefale denne KORT OM LEG fra EVA.dk

Helle Marie Skovbjergs bog , 10 tanker om leg

Børn, unge & medier af Stine Liv Johansen og Malene Charlotte Larsen